II KONKURS PLASTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBRAZKOWY SŁOWNIK

II KONKURS PLASTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBRAZKOWY SŁOWNIK

II KONKURS PLASTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„OBRAZKOWY SŁOWNIK”
dla klas 1-3

REGULAMIN

I. Organizator

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak.

II. Uczestnicy

Uczniowie klas 1-3 Szkół Podstawowych Gminy Końskie / Stąporków.

III. Cel konkursu

 • 1.Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, a w szczególności do ułatwiania uczenia się nowego słownictwa.
 • 2.Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 • 3.Rozwijanie uzdolnień uczniów i poczucia estetyki.
 • 4.Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz sprawdzenia umiejętności językowych i plastycznych.

IV. Zasady ogólne

 • 1.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej w gminie Końskie / Stąporków, chcący sprawdzić swoje umiejętności językowo-plastyczne w zakresie znajomości słownictwa języka angielskiego.
 • 2.Konkurs podzielony jest na trzy grupy wiekowe:
 • Uczniowie 1- klas szkoły podstawowej.
 • Uczniowie 2- klas szkoły podstawowej.
 • Uczniowie 3-klas szkoły podstawowej.

V. Zasady szczegółowe

 • 1.Konkurs polega na zobrazowaniu słowa z języka angielskiego z wykorzystaniem ciekawej, dowolnej techniki plastycznej. Prace przygotowywane są przez uczniów w domu. Przewidziane są różne kategorie dla poszczególnych grup wiekowych:
 • Klasa 1- zobrazowanie dowolnego słowa z kategorii FOOD (Jedzenie)
 • Klasa 2- zobrazowanie dowolnego słowa z kategorii NATURE (natura).
 • Klasa 3 - zobrazowanie słowa SMART (mądry).
 • 2.Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie na arkuszu w formacie A3.
 • 3.Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła). Prace nie będą zwracane.
 • 4.Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 5.Osoby łamiące zasady konkursu określone w niniejszym regularnie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 • 6.Prace konkursowe będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli Szkoły Języków Obcych SMART. Przy ocenie ważny jest wybór techniki plastycznej, samodzielność w jej wykonaniu.

VI. Terminy

 • 1.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie:
 • Pracy konkursowej.
 • Karty zgłoszeniowej udziału w konkursie.
 • Oświadczenia, że praca jest dziełem autora - uczestnika konkursu.
 • Zgody na publikację wizerunku udzielona przez opiekuna prawnego dla uczestnika konkursu.
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez pełnoletniego prawnego opiekuna ucznia przystępującego do konkursu.

Do biura Szkoły Języków Obcych SMART w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 130i, 26-220 Stąporków do dnia 27.05.2022r.. do godz. 13:00.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

1.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły SMART oraz na jej profilu Facebook do dn 10.06.2022r.

2.Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

1 miejsce nagroda rzeczowa ZŁOTA

2 miejsce nagroda rzeczowa SREBNA

3 miejsce nagroda rzeczowa BRĄZOWA

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń

ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, tel. 514 341 529

www.smartszkola.pl

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: