Dla zaawansowanych

Dla zaawansowanych

Kurs dla zaawansowanych przeznaczony dla osób, które

- mają potwierdzoną znajomość wybranego języka na poziomie B2,

- chcą rozwijać dalej swoje umiejętności językowe,

- przygotowują się do studiów za granicą,

- potrzebują  go na potrzeby wykonywanej pracy, 

- planują zdanie egzaminu na poziomie C1/C2

Nasz kurs dla zaawansowanych to zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziom C1-C2.

Po kursie zaawansowanym na poziomie biegłości C1

osoba posługująca się językiem rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu

Po kursie zaawansowanym na poziomie biegłości C2

osoba posługująca się językiem może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Po ukończeniu kursu na poziomie C1 lub C2 zachęcamy zdanie egzaminu, który potwierdzi znajomość tego poziomu.

Dla zaawansowanych

70 / 140 godzinyr

1,5 / 3 h tygodniowo

Inne kursy

Komunikatywne
70 / 140 godziny

70 / 140 godziny

1,5 / 3 h tygodniowo

1,5 / 3 h tygodniowo

Dla początkujących
70 / 140 godziny

70 / 140 godziny

1,5 / 3 h tygodniowo

1,5 / 3 h tygodniowo

Dla zaawansowanych
70 / 140 godziny

70 / 140 godziny

1,5 / 3 h tygodniowo

1,5 / 3 h tygodniowo

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: