Dla początkujących

Dla początkujących

Kurs dla początkujących polecamy dla osób, które:

- nigdy nie uczyły się danego języka i chcą osiągnąć poziom A1,

- uczyły się go bardzo krótko i chcą powtórzyć podstawy dochodząc do poziomu A2.

Nasz kurs językowy dla początkujących to zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziom A1- A2.

Po kursie podstawowym A1

osoba posługująca się językiem rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Po kursie podstawowym A2

Osoba posługująca się językiem rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Po ukończeniu kursu zachęcamy zdanie egzaminu, który potwierdzi znajomość tego poziomu.

Dla początkujących

70 / 140 godzinyr

1,5 / 3 h tygodniowo

Inne kursy

Dla początkujących
70 / 140 godziny

70 / 140 godziny

1,5 / 3 h tygodniowo

1,5 / 3 h tygodniowo

Teddy Eddie
70 h

70 h

2 x 35 / 45min                                                         45 minut wiek 5-7

2 x 35 / 45min 45 minut wiek 5-7

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: