Tłumaczenia


 Oferujemy rzetelną oraz kompleksową obsługę Państwa w zakresie tłumaczeń ustnych oraz pisemnych zwykłych i przysięgłych we wszystkich językach świata 

- tekstów technicznych,

- tekstów sądowych, USG, aktów notarialnych (akty urodzenia, małżeństwa, odpisy, akty chrztu, poświadczenia zamieszkania, wyroki sądowe, itp),

- dokumentów z zakresu prawa pracy i dokumentów handlowych (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia REGON, ZUS, PZU, bankowe, KRS itp),

- wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej i kształcenia pozaszkolnego (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomu);

- dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitala, historia choroby, wyniki badań, karty wypisowe itp. ),

- tekstów zwykłych i specjalistycznych dla firm i osób prywatnych.

 Dla Państwa potrzeb w naszej ofercie posiadamy dostępnego całodobowo tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na przekład. 

Oprócz tłumaczeń przysięgłych jesteśmy w stanie pomóc Państwu wypełnić wnioski, formularze. Tłumaczenia sprawdzane są pod względem zachowania odpowiedniej terminologii, zasad gramatyki, leksyki, interpunkcji, stylu i formatowania. 

Pomagamy w dokonywaniu wszelkich procedur związanych ze świadczeniami rodzinnymi w Niemczech ( wypełnianie wniosków, tłumaczenie przysięgłe i zwykłe niezbędnych dokumentów, w razie niejasności telefoniczna rozmowa z niemieckimi pracownikami biurowymi).

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: