RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maj 2018r.

Zgodnie z tymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana lub Uczestnika danych osobowych jest SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak z siedzibą przy ul. Pocztowej 1, 26-200 Końskie, smartkonskie@onet.pl tel. 784-511-551 oraz Stąporków, ul. Piłsudskiego 130 i, smartbiuro@o2.pl, tel. 514-341-529
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana lub Uczestnika danych osobowych jest realizacja zawartej pomiędzy SMART a Państwem umowy (w formie elektronicznej, papierowej) na naukę języka, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem, zadaniami statutowymi, obowiązkami prawnymiSMART. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Pani/Panu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
  • Pani/Pana lub Uczestnika dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w SMART.
  • Pani/Pana lub Uczestnika dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  • Zakres danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez SMART obejmuje: a.) imię, b.) nazwisko, c.) adres, d.) adres e-mail, e.) numer telefonu, f.) rok urodzenia.
  • Dane Pani/Pana lub Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania umowy korzystania z naszych kursów oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać, do czasu podjęcia przez Państwo decyzji o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej.
  • Pani/Pan lub Uczestnik macie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznacie, że Wasze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  • Podanie przez Pana/Panią, Uczestnika danych ma charakter dobrowolny, jest jednak wymagane w celu zawarcia i realizacjiumowy, przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Brak ich może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań objętych umową

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: