Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków "MÓJ WŁASNY MIŚ"

Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków "MÓJ WŁASNY MIŚ"

I. Organizator

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak.

II. Uczestnicy

Przedszkolaki z Gminy Końskie / Stąporków.

III. Cel konkursu

 • 1.Zwrócenie uwagi na możliwość posługiwania się w innych językach.
 • 2.Zapoznanie z misiem Teddy Eddie najmłodsze dzieci oraz zachęcenie do poznawania jego języka – angielskiego.
 • 3.Rozwijanie kreatywności poprzez twórczość artystyczną.
 • 4.Rozwijanie uzdolnień i poczucia estetyki.

IV. Zasady ogólne

 • 1.Uczestnikiem konkursu może być każdy Przedszkolak w gminie Końskie / Stąporków, chcący wziąć udział oraz wykazać się kreatywnym myśleniem, twórczością artystyczną.

V. Zasady szczegółowe

 • 1.Konkurs polega na zobrazowaniu misia Teddy Eddie, według własnej wyobraźni, z wykorzystaniem ciekawej, dowolnej techniki plastycznej. Prace przygotowywane są przez uczniów w domu lub o ile dyrekcja przedszkola się zgodzi na zajęciach w przedszkolu.
 • 2.Prace konkursowe powinny być wykonane w miarę możliwości samodzielnie na arkuszu w formacie A3.
 • 3.Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, grupa, dane Placówki Przedszkolnej. Jeśli praca była wykonywana na zajęciach to imię i nazwisko opiekuna grupy). Prace nie będą zwracane.
 • 4.Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 5.Osoby łamiące zasady konkursu określone w niniejszym regularnie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 • 6.Prace konkursowe będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli Szkoły Języków Obcych SMART. Przy ocenie brane pod uwagę będą:
 • Technika plastyczna.
 • Kreatywność w tworzeniu wizerunku Misia.

VI. Terminy

 • 1.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie:
 • Pracy konkursowej.
 • Karty zgłoszeniowej udziału w konkursie.
 • Oświadczenia, że praca jest dziełem autora - uczestnika konkursu.
 • Zgody na publikację wizerunku udzielona przez opiekuna prawnego dla uczestnika konkursu.
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez pełnoletniego prawnego opiekuna ucznia przystępującego do konkursu.

Do biura Szkoły Języków Obcych SMART w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 130i, 26-220 Stąporków do dnia 29.10.2021r. do godz. 15:00.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

1.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły SMART oraz na jej profilu Facebook do dn. 10.11.2021r.

2.Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

1 miejsce nagroda rzeczowa ZŁOTA.

Dla każdego uczestnika konkursu Dyplom Uczestnictwa.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora:

SMART Szkoła Języków Obcych, Biuro Tłumaczeń

ul. Piłsudskiego 130i; 26-220 Stąporków, tel. 514 341 529

www.smartszkola.pl

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: