DLACZEGO WARTO PODEJŚĆ DO EGZAMINU TELC ?

DLACZEGO WARTO PODEJŚĆ DO EGZAMINU TELC ?

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i obejmują 9 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie, dzięki identycznej strukturze testów. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się. Certyfikat telc na poziomie B1/B2 pozwala na ubieganie się o:

  • stypendium programu Erasmus i Socrates jeśli chcesz studiować za granicą,
  • posadę w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 – Dz. U. nr 218, poz. 1695) w ramach postępowania kwalifikacyjnego.
  • pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalna znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
  • Egzaminy TELC uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli, w tym także do nauczania.

Zaletą egzaminu jest sprawdzanie umiejętności komunikowania się w codziennym życiu – dialogi w hotelu, na dworcu, pytanie o drogę czy odprawa na lotnisku.

Egzaminy pisemne są wysyłane do Frankfurtu nad Menem natomiast część ustna oceniana jest przez uprawnionych egzaminatorów w szkole językowej lub instytucji przeprowadzającej egzamin telc. Aby zdać test, należy uzyskać co najmniej 60% na egzaminie pisemnym jak i ustnym. Świadectwo można odebrać po 5-8 tygodniach. Koszt egzaminu zależy od liczby zainteresowanych. Certyfikat jest ważny przez całe życie!


JAK WYGLĄDA EGZAMIN PISEMNY TELC Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO?

Część pisemna zawiera teksty do czytania (reading comprehension), słuchanie ze zrozumieniem (listening comprehension), zadania gramatyczno-leksykalne (language elements) oraz pisanie (writing). W zależności od poziomu zaawansowania struktura każdego z egzaminów może nieco się różnić.

JAK MOŻESZ SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ

DO EGZAMINU?

Jeśli chciałbyś spróbować swoich sił i mieć pewność rzetelnego przygotowania się do egzaminu, możesz zapisać się na kurs przygotowujący. Dzięki nauce w SMART udoskonalisz wszystkie sprawności testowane na egzaminie telc z języka angielskiego. Profesjonalna kadra specjalizująca się w przygotowaniu kursantów do telc pomoże Ci pomyślnie zdać egzamin końcowy. Na zakończenie kursu przeprowadzamy test próbny. 

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: