Akredytacja Kuratora Oświaty w Kielcach

Akredytacja Kuratora Oświaty w Kielcach

W dniu 01.02.2019r. Nasza Szkoła SMART, jako  pierwsza i na chwilę obecną JEDYNA w Powiecie Koneckim, uzyskała Akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach na prowadzenie kursów w zakresie nauki języków: angielskiego i niemieckiego – na różnych poziomach zaawansowania oraz we wszystkich grupach wiekowych.

Czym jest Akredytacja Kuratora Oświaty?

Akredytacja to jeden z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu jakim jest kształcenie i jego efektów, co w przypadku szkół językowych przekłada się na gwarancję wysokiego poziomu kształcenia i efektywności w nauczaniu.

Uzyskanie Akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteria jakości*, czyli:

  • 1.Dysponuje odpowiednią bazą lokalową dostosowaną do ilości kursantów oraz wielkości grup, wyposażoną w różnorodne środki dydaktyczne pozwalające na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania;
  • 2.Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę – posiadającą wyższe wykształcenie filologiczne, podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe, a jej efekty pracy z kursantami monitorowane są na bieżąco przez Dyrektora Szkoły;
  • 3.Prowadzi kursy językowe w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz programy autorskie lektorów.
  • 4.Dysponuje obszernym i nowoczesnym zbiorem materiałów metodyczno – dydaktycznych (słowniki, książki płyty CD, gry językowe);
  • 5.Prowadzi systematyczną weryfikację poziomu kształcenia poprzez prowadzenie ankiet wśród kursantów i ich rodziców, hospitację zajęć.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje*:

1. poprawę jakości świadczonych usług,

2. wzrost zaufania do jednostki szkolącej,

3. zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,

4. podniesienie jej wartości marketingowej,

5. zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji,

6. ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów,

7. wzrost prestiżu placówki,

8. wzbogacenie oferty szkoleniowej,

Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:

1. możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe,

2. korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,

3. zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,

4. otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę,

5. możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych,

*na podstawie: Informator – Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: