RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maj 2018r.

Zgodnie z tymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana Uczestnika danych osobowych jest SMART Szkoła Języków Obcych Biuro Tłumaczeń Agnieszka Woźniak z siedzibą przy ul. Pocztowej 1, 26-200 Końskie, smartkonskie@onet.pl tel. 784-511-551 jak również z siedzibą w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 130i, smartbiuro@op.pl tel. 514-341-529. 
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana lub Uczestnika danych osobowych jest realizacja zawartej pomiędzy SMART a Państwem umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) na naukę języka.
  • SMART będzie przetwarzał Pani/Pana lub Uczestnika dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Pani/Panu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
  • Pani/Pana lub Uczestnika dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w SMART jak również przez podmioty współpracujące ze Szkołą.
  • Pani/Pana lub Uczestnika dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  • Pani/Pana lub Uczestnika będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych kursów oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
  • Pani/Pana lub Uczestnika macie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  • W każdej chwili Pani/Pana lub Uczestnika możecie wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznacie, że Wasze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

Partnerzy

Dziękujemy firmom z nami współpracującym: